Iecienītās preces (0)

Mans veikals

0

Ilgtspējīga attīstība

Mēs atzīstam mūsu strauji augošās ķēdes ietekmi uz sabiedrību un dabu. Tā ir liela atbildība, kuru mēs uztveram patiesi nopietni.

Paturot prātā šo un nākamās paaudzes, mēs gribam būt tie, kas virza pozitīvas pārmaiņas – aizsargā planētu un veicina mūsu darbinieku, pircēju un vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

VIDE

Mēs pastāvīgi meklējam veidus, kā mazināt mūsu ietekmi uz vidi visās mūsu vērtību ķēdes jomās – no iepirkumiem līdz loģistikai, veikalu organizācijai, biroju telpām un mārketinga aktivitātēm. 

Better Cotton

"Better Cotton" ir vadošā globālā iniciatīva, kas darbojas ilgtspējīgas kokvilnas audzēšanas jomā. Līdz šim "Better Cotton" ir apmācījuši 2,4 miljonus lauksaimnieku ilgtspējīgākai lauksaimniecības praksei: samazināt ūdens patēriņu, rūpēties par augsni un dabiskajiem biotopiem, samazināt pesticīdu lietošanu un rūpēties par darbinieku labklājību un tiesībām.

Uzziniet vairāk šeit

LED apgaismojums veikalos

Visos nesen atvērtajos Pepco veikalos ir enerģiju taupošais LED apgaismojums. Mums ir arī programma vecā apgaismojuma nomaiņai agrāk atvērtajos veikalos, lai līdz 2021. gada beigām vairumā mūsu veikalu tiktu izmantoti tikai LED risinājumi.

Iepakojums

2020. gadā mēs sākām ieviest jaunu iepakojuma stratēģiju ar mērķi mazināt kopējo iepakojuma daudzumu piegādes ķēdē un palielināt otrreiz lietojamā un/vai pārstrādājamā iepakojuma proporciju, un tas attiecas gan uz lielajiem, gan atsevišķu preču iepakojumiem.

Videi draudzīgas preces

Mēs pastāvīgi paplašinām videi draudzīgāku preču klāstu un pieejamību. Mūsu piedāvājumā ir organiskās kokvilnas preces. Kolekcijā iekļautie GOTS (Global Organic Textile Standard) apģērbi nozīmē to, ka visi apģērbu ražošanas posmi no izejvielām līdz galaproduktam atbilst kontrolētiem sociālajiem un vides kritērijiem. Pepco var atrast arī sertificēta koka un papīra preces un tekstilizstrādājumus, kas saņēmušas OEKOTEX sertifikātu.

Uzziniet vairāk par sertifikātiem un izstrādājumu drošību cilnē Mūsu kvalitāte

Mēs izmantojam otrreizēji pārstrādātu papīru un ierobežojam papīra patēriņu

Vairums (96%) mūsu reklāmas bukletu ir drukāti uz otrreizēji pārstrādāta papīra. Mēs arī gadu no gada samazinām bukletu ražošanā izmantotā papīra daudzumu, ierobežojot to izplatīšanu un pārejot uz satura publicēšanu tiešsaistē.

Atbildīgi pārvadājumi

Pepco - mēs izmantojam tā sauktos vairākveidu pārvadājumus, kur galvenā ideja ir vairāk izmantot dzelzceļa savienojumus un pārvadājumus pa ūdens ceļiem. Tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā piegādes ķēdē mazināt siltumnīcas gāzes emisijas. Ar efektīvas loģistikas plānošanas palīdzību mēs arī rūpējamies par mūsu izplatīšanas autoparka degvielas patēriņa un radīto emisiju samazināšanu.

Mēs arī rūpējamies par to, lai, izmantojot efektīvu loģistikas plānošanu, samazinātu autoparka degvielas patēriņu un kopējo emisiju līmeni.

Atkritumu apsaimniekošana

mēs savā piegādes ķēdē šķirojam atkritumus. Turklāt mūsu izplatīšanas centros ir izstrādātas sistēmas rūpniecības atkritumu savākšanai – šie atkritumi tiek tiešā veidā nosūtīti otrreizējai pārstrādei.

EcoLoop maisiņi

Visi Pepco veikalos pārdotie iepirkumu maisiņi ir ražoti no otrreiz pārstrādātiem plastmasas atkritumiem un satur vismaz 85% otrreiz pārstrādāta materiāla. Maisiņi ir sertificēti kā “Blue Angel” ekoloģijai draudzīgi maisiņi.

Tas nozīmē, ka mēs veicinām CO2 emisiju samazināšanu par līdz pat 40% salīdzinot ar uzņēmumiem, kas izmanto maisiņus, ražotus, izmantojot fosilās degvielas. Turklāt mēs visus ieņēmumus no maisiņu pārdošanas ziedojam sociālajām iniciatīvām.

Izlietoto bateriju savākšana

Mēs visos savos veikalos pieņemam izlietotās baterijas. Pie kasēm ir izvietotas kastes, kurās pircēji tās var atstāt.

ĒTISKA PIEGĀDES ĶĒDE

Pepco panākumu pamatā ir cilvēki – mūsu darbinieki, kā arī mūsu piegādātāji un citi biznesa partneri ar visām savām komandām, kas mums pievienojas atbalsta sniegšanā mūsu uzņēmuma pastāvīgai attīstībai. Mēs pastāvīgi tiecamies radīt labākos iespējamos darba apstākļus, kas atbalstītu gan katra darbinieka attīstību, gan komandas darbu. Mēs kā atbildīgs darba devējs uzstādām augstus ētiskos standartus un to pašu sagaidām no saviem partneriem.  

PIEGĀDĀTĀJU ĒTIKAS KODEKSS

Mūsu piegādes ķēdes Ētikas kodekss nosaka uzņēmuma prasības piegādātājiem gan darbaspēka standartu, gan cilvēktiesību jomā. Tas ir balstīts uz Nulles tolerances principu jautājumos, kas ir ārkārtīgi svarīgi mums un mūsu pircējiem, piemēram, attiecībā uz nedrošiem darba apstākļiem, piespiedu darbu, korupciju, netaisnīgām darba algām un bērnu darbaspēka izmantošanu.

Piegādātāju auditi

Pepco Grupas dalībnieks PGS rūpīgi seko līdzi tam, lai mūsu piegādātāji ievērotu mūsu ētiskos principus. Šis uzņēmums ir atbildīgs par piegādātāju vairākposmu auditu, lai nodrošinātu, ka to rūpnīcās valda droši darba apstākļi, to darbinieki saņem taisnīgu darba algu, un attiecībā uz viņiem ir ievērotas piemērojamās likuma normas.

DARBINIEKI

Pepco Eiropā nodarbina vairāk nekā 20 000 cilvēku. Mūsu uzņēmuma attīstība ir cieši saistīta ar mūsu darbinieku nepārtraukto izaugsmi. Uz profesionālo attīstību mēs vienmēr raugāmies no divām perspektīvām: no uzņēmuma stratēģijas un kultūras perspektīvas un no katra darbinieka pilnveides vajadzību perspektīvas.
Mūsu ikdienas darba pamatā ir unikāla organizācijas kultūra, ko dēvējam par “Pepcoolture” jeb Pepkultūru – tās pamatā ir misija, vīzija un vērtības.

Mūsu PepcoOLTURE

Tā apzīmē to, kā mēs īstenojam mūsu vīziju un misiju, kā arī apzināšanos, ka visam, ko darām, ir vērtība. Mūsu piecas vērtības – pilnveidošanās, mīlestība pret klientu, komanda, cieņa un vienkāršība – ļauj mums apvienot darbiniekus no dažādām nodaļām, amatiem un kultūrām. Izmantojot mūsu vērtības, mēs veidojam spēcīgu un labi integrētu komandu, kas mācās cits no cita pieredzes un atbalsta viens otru mērķu sasniegšanā.

Darbinieku pilnveidošanās

Pepco piedāvā plašu apmācību un profesionālās pilnveidošanās iespēju klāstu gan veikalu, gan galveno biroju darbiniekiem. Katrs darbinieks veic ikgadēju individuālās pilnveidošanās plānu, un viņiem tiek sniegti personalizētas apmācības vai e-mācību resursi. Mūsu iekšējā snieguma un pilnveidošanās procesi ir radīti, lai atbalstītu vadītāju un darbinieku centienus sasniegt labāko iespējamo rezultātu un uzlabot efektīvam sniegumam nepieciešamās kompetences.

IEGUVUMI DARBINIEKIEM

Profesionālā attīstība vēl nav viss. Tāpēc mūsu darbiniekiem ir pieejami daudzi nefinansiāli ieguvumi, kas padara viņu dzīvi vieglāku un palīdz viņiem sekot līdzi savai veselībai un labbūtībai. Tajos ietilpst: 

Veselības apdrošināšana

Darbinieku atlaide Pepco veikalos.

Darbinieku pasākumi

Regulāri komandas saliedēšanas pasākumi un motivējošas sapulces

LABDARĪBA

Pepco sociālo iniciatīvu prioritāte ir bērni: viņu brīvā laika organizēšana, attīstība, izglītība un dzīves iespēju izlīdzināšana. Mēs sadarbojamies ar bezpeļņas organizācijām, veidojam savas palīdzības programmas un iesaistāmies brīvprātīgajā darbā. Katrā valstī, kurā darbojas mūsu veikali, mēs īstenojam dažādas bērniem paredzētas iniciatīvas.

Cita starpā mēs sadarbojamies ar:

Junior Achievement Latvia

Mēs sadarbojamies ar šo Latvijas nevalstisko organizāciju. Šī organizācija ir Junior Achievement Worldwide locekle un aktīvi darbojas, iedvesmojot un sagatavojot jauniešus, lai viņi sekmīgi darbotos globālajā ekonomikā. Pepco atbalsta projektus, kas koncentrējas uz uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu. Projekti paredzēti vidusskolēniem no mazāk attīstītām teritorijām vai nelabvēlīgas vides.

Doties uz “Junior Achievement Latvia” tīmekļa vietni

SOS Bērnu ciemati

Eiropas valstīs, kur darbojas Pepco veikali, mēs sadarbojamies ar vietējām komūnām, kas ir starptautiskās SOS Bērnu ciematu organizācijas biedri, un tādejādi palīdzam pamestajiem bērniem, kā arī bērniem, kuriem ir risks zaudēt vecāku aprūpi, labāk sagatavoties pieaugušo dzīvei. Pepco atbalsta dažādu izglītības un atpūtas projektu īstenošanu šajos ciematos.

Dodieties uz SOS Bērnu ciematu vietni

Kāpēc ir vērts iepirkties Pepco?

Mēs esam tuvu Jums

Vairāk nekā 30 veikalu visā valstī.

Vienmēr zemas cenas

Pepco Jūs atradīsiet visu vajadzīgo zemās cenās.

Plaša izvēle

Pepco Jūs atradīsiet plašu preču klāstu sev, ģimenei un mājai.

Pērciet bez bailēm

Jums ir tiesības atgriezt preces 30 dienu laikā jebkurā veikalā valstī.