Mans veikals
LOADER
Izvēlne
Preces

VIDE

Mēs pastāvīgi meklējam veidus, kā samazināt ietekmi uz vidi visās uzņēmējdarbības jomās, sākot no iepirkumiem līdz loģistikai, veikalu organizācijai, biroja telpu izvēlei un mārketinga aktivitātēm.

LED apgaismojums veikalos

Visos jaunatklātajos PEPCO veikalos ir uzstādīts energoefektīvs LED apgaismojums. Turklāt mēs īstenojam programmu, kuras ietvaros arī vecākajos veikalos tiek nomainīts apgaismojums, tādēļ varam apgalvot, ka lielākajā daļā ķēdes tiek izmantoti tikai LED risinājumi.

Iepakojums

2020. gadā mēs ieviesām jaunu iepakošanas stratēģiju, kuras mērķis ir samazināt kopējo iepakojuma daudzumu piegādes ķēdē un palielināt pārstrādājamā un/vai otrreizēji pārstrādātā iepakojuma īpatsvaru – kā neiesaiņotajiem produktiem, tā atsevišķajām iepakojuma vienībām.

Videi draudzīgi produkti

Mēs pastāvīgi paplašinām videi draudzīgāku produktu klāstu un pieejamību. Mūsu sortimentā atradīsiet organiskās kokvilnas drēbes, tostarp “GOTS” (Global Organic Textile Standard) sertificētu apģērbu. Tas apliecina to, ka katrs apģērba ražošanas posms – no izejvielu ieguves līdz gatavajam izstrādājumam – ir veikts saskaņā ar stingri kontrolētiem sociālajiem un vides kritērijiem. PEPCO sortimentā ir arī izstrādājumi, kas izgatavoti no sertificētas koksnes un papīra, kā arī “OEKOTEX” sertificēti un otrreizēji pārstrādāti izstrādājumi.
Uzziniet vairāk par sertifikātiem un izstrādājumu drošību cilnē Mūsu kvalitāte

Mēs izmantojam pārstrādātu papīru

96% mūsu reklāmas bukletu tiek drukāti uz pārstrādāta papīra.

Atbildīga transportēšana

PEPCO izmanto tā saukto intermodālo transporta risinājumu, kura galvenā ideja ir vairāk izmantot dzelzceļa savienojumus un ūdensceļus. Tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā piegādes ķēdē varam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Mēs arī rūpējamies par to, lai, izmantojot efektīvu loģistikas plānošanu, samazinātu autoparka degvielas patēriņu un kopējo emisiju līmeni.

Atkritumu apsaimniekošana

Visā veikalu ķēdē tiek šķiroti atkritumi. Turklāt mūsu izplatīšanas centros ir izstrādātas sistēmas rūpniecisko atkritumu savākšanai, kas uzreiz tiek nosūtīti pārstrādei.

Pārstrādāti maisi

Visi PEPCO veikalos pārdotie maisiņi ir “EcoLoop” maisiņi, kas izgatavoti no pārstrādātiem plastmasas atkritumiem un satur vismaz 85 % pārstrādātu materiālu. Šie maisiņi ir sertificēti kā videi draudzīgi “Blue Angel” maisiņi.
Tas nozīmē, ka, salīdzinot ar parastajiem plastikāta maisiņiem, šī izvēle CO2 emisijas palīdz samazināt līdz pat 40%.

Izlietoto bateriju savākšana

Visos veikalos ir ierīkoti izlietoto bateriju savākšanas punkti. Mūsu pircēji tās var atstāt īpašās tvertnēs, kas izvietotas pie kasēm.

ĒTISKA PIEGĀDES ĶĒDE

PEPCO panākumu pamatā ir cilvēki – gan mūsu komanda, gan arī piegādātāji, biznesa partneri un viņu darbinieki, kas kopā ar mums veicina mūsu uzņēmuma nepārtrauktu attīstību. Tieši tādēļ mēs cenšamies radīt arvien labāku un patīkamāku darba vidi. Kā atbildīgs darba devējs mēs sev izvirzām visaugstākos ētikas standartus un sagaidām, ka mūsu partneri rīkosies tāpat.

Piegādātāju rīcības kodekss

Mūsu piegādes ķēdes ētikas kodekss definē uzņēmuma noteiktās prasības piegādātājiem attiecībā uz darba standartiem un cilvēktiesību ievērošanu. Tā pamatā ir nulles tolerances politiku pret mums un mūsu klientiem būtiskiem jautājumiem, piemēram, attiecībā pret nedrošu darba vidi, piespiedu darbu, korupciju, taisnīgu atalgojumu un bērnu darbu.

Piegādātāju auditi

PEPCO Capital Group pieder audita uzņēmums, kas rūpīgi kontrolē to, ka mūsu piegādātāji ievēro mūsu noteiktos ētikas principus. Šis uzņēmums ir atbildīgs par daudzpakāpju audita sistēmas īstenošanu pie piegādātājiem, lai varam būt pārliecināti, ka darba apstākļi to rūpnīcās ir droši, darbinieki saņem cieņpilnu attieksmi atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem un taisnīgu atalgojumu. Auditu laikā tiek vērtēta arī piegādātāju atbilstība vides aizsardzības noteikumiem.

DARBINIEKI

Pepco Eiropā nodarbina vairāk nekā 20 000 cilvēku. Mūsu uzņēmuma attīstība ir cieši saistīta ar mūsu darbinieku nepārtraukto izaugsmi. Uz profesionālo attīstību mēs vienmēr raugāmies no divām perspektīvām: no uzņēmuma stratēģijas un kultūras perspektīvas un no katra darbinieka pilnveides vajadzību perspektīvas.
Mūsu ikdienas darba pamatā ir unikāla organizācijas kultūra, ko dēvējam par “Pepcoolture” jeb Pepkultūru – tās pamatā ir misija, vīzija un vērtības.

Mūsu PEPkultūra

Tas ir veids, kādā īstenojam uzņēmuma vīziju un misiju, un apziņa, ka visam, ko darām, ir vērtība. Tās pamatā ir piecas vērtības – attīstība, mīlestība pret klientu, komanda, cieņa un vienkāršība –, kuras ļauj mums apvienot darbiniekus no dažādām nodaļām, amatiem un kultūrām. Šīs vērtības ļauj mums veidot spēcīgu un saliedētu komandu, kas mācās viens no otra pieredzes un atbalsta cits citu ceļā uz arvien jauniem mērķiem.

Darbinieku izaugsme

Pepco piedāvā daudzveidīgu apmācību un profesionālās pilnveides procesu gan veikalu, gan galvenā biroja darbiniekiem. Darbiniekiem reizi gadā tiek nodrošinātas pārrunas, kuru laikā tiek noteikts attiecīgajam darbiniekam piemērotākais izaugsmes virziens, kā arī nodrošinātas individuālas apmācības vai e-mācību resursi. Mūsu iekšējais “Sasniegumu un izaugsmes” process ir izstrādāts, lai palīdzētu darbiniekiem un vadītājiem sasniegt labākos iespējamos rezultātus un pilnveidot efektīvam darbam nepieciešamās kompetences.

DARBINIEKU PRIEKŠROCĪBAS

Mēs saprotam, ka profesionālā izaugsme nav mūsu darbinieku vienīgais mērķis. Tādēļ mūsu darbiniekiem ir pieeja dažādām nefinansiālām priekšrocībām, kas atvieglo viņu dzīvi un palīdz rūpēties par savu veselību un labsajūtu. Tās ietver:

Veselības apdrošināšana

Darbinieku atlaide Pepco veikalos.

Darbinieku pasākumi

Regulāri komandas saliedēšanas pasākumi un motivējošas sapulces

LABDARĪBA

PEPCO sociālo iniciatīvu prioritāte ir bērni: viņu brīvā laika organizēšana, attīstība, izglītība un dzīves iespēju izlīdzināšana. Mēs sadarbojamies ar bezpeļņas organizācijām, veidojam savas palīdzības programmas un iesaistāmies brīvprātīgajā darbā. Katrā valstī, kurā darbojas mūsu veikali, mēs īstenojam dažādas bērniem paredzētas iniciatīvas.

Cita starpā mēs sadarbojamies ar:

Junior Achievement Latvia

Mēs sadarbojamies ar šo Latvijas nevalstisko organizāciju. Šī organizācija ir Junior Achievement Worldwide locekle un aktīvi darbojas, iedvesmojot un sagatavojot jauniešus, lai viņi sekmīgi darbotos globālajā ekonomikā. PEPCO atbalsta projektus, kas koncentrējas uz uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu. Projekti paredzēti vidusskolēniem no mazāk attīstītām teritorijām vai nelabvēlīgas vides.

SOS Bērnu ciemati

Eiropas valstīs, kur darbojas PEPCO veikali, mēs sadarbojamies ar vietējām komūnām, kas ir starptautiskās SOS Bērnu ciematu organizācijas biedri, un tādejādi palīdzam pamestajiem bērniem, kā arī bērniem, kuriem ir risks zaudēt vecāku aprūpi, labāk sagatavoties pieaugušo dzīvei. PEPCO atbalsta dažādu izglītības un atpūtas projektu īstenošanu šajos ciematos.