Vairāk par mazāk... katru dienu!

Mēs izmantojam sīkdatnes ar mārketingu un statistiku saistītiem mērķiem, lai mūsu piedāvājumu piemērotu jūsu vajadzībām. Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savus pārlūka iestatījumus, piekrītot saņemt noteiktas mūsu sīkdatnes vai atsakoties no to saņemšanas. Ja vien jūs nemainīsiet savus noklusējuma iestatījumus, mēs jūsu ierīcē (datorā, viedtālrunī u.c.) glabāsim sīkdatnes un piekļūsim tām augšminētajiem mērķiem. Papildu informāciju lūdzu skatīt mūsu privātuma politikā.

“-30% apģērbiem un apaviem” akcijas noteikumi


 

-30% ĀRA APĢĒRBIEM UN APAVIEM” VEICINĀŠANAS KAMPAŅAS NOTEIKUMI

 

§ 1.

Vispārīgie noteikumi

1.     Šie noteikumi (“Noteikumi”) regulē “-30% ĀRA APĢĒRBIEM UN APAVIEM” veicināšanas kampaņu (“Veicināšanas kampaņa”).

2.     Veicināšanas kampaņas organizators ir SIA Pepco Latvia ar juridisko adresi Rīga, Strēlnieku iela 9‑7, LV-1010, ierakstīta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40203062113, (“Organizators”).

3.     Veicināšanas kampaņa tiek veikta visos PEPCO ķēdes veikalos, kas ir atvērti Latvijas Republikā, to darba laikā (“PEPCO veikali”).

4.     Veicināšanas kampaņa ir pieejama no 2020. gada 25. maija līdz 2020. gada 1. jūnijam vai, kamēr ir pieejamas Veicināšanas kampaņā iekļautās preces (“Veicināšanas kampaņas termiņš”).

5.     Veicināšanas kampaņa ietver PEPCO veikalos piedāvātās preces, kas iekļautas Pielikumā Nr. 1 norādītajās kategorijās (“Veicināšanas preces” vai “Veicināšanas prece”).

 

§ 2.

Veicināšanas kampaņas noteikumi

1.     Jebkura persona, kura Veicināšanas kampaņas termiņā pērk Veicināšanas preces PEPCO veikalos saskaņā ar tālāk norādītajiem noteikumiem, var piedalīties Veicināšanas kampaņā (“Dalībnieks”).

2.     Dalībniekam, kurš pērk Veicināšanas preci, tiek piedāvāta 30% atlaide no Veicināšanas preces cenas, kas norādīta uz Veicināšanas preces cenas birkas (“Atlaide”).

3.     Veicināšanas kampaņas ietvaros Dalībnieks var pirkt jebkādu skaitu Veicināšanas preču.

4.     Veicināšanas kampaņā iekļauto Veicināšanas preču skaits ir ierobežots un noteiktu Veicināšanas preču pieejamība dažādos PEPCO veikalos var atšķirties.

5.     Atlaide tiek piešķirta pie kases. Tā tiek piemērota cenai, kas norādīta uz Veicināšanas preces cenas birkas.

6.     Veicināšanas kampaņas ietvaros nopirktās Veicināšanas preces var nodot atpakaļ saskaņā ar “30 dienu atgriešanas periods” noteikumiem, kas ir pieejami https://pepco.lv/klientu-serviss/biezak-uzdotie-jautajumi/.

7.     Veicināšanas kampaņā piešķirtās atlaides nevar apvienot ar citām Organizētāja organizētajās veicināšanas kampaņās piešķirtajām atlaidēm, izņemot, ja konkrētā PEPCO veikala individuāli organizēta veicināšanas kampaņa paredz citus noteikumus.

 

§ 3.

Sūdzības

1.     Ja Veicināšanas kampaņa tiek noturēta, pārkāpjot Noteikumus, Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību.

2.     Dalībnieks var iesniegt sūdzību 30 dienu laikā no dienas, kad Dalībnieks piedalījās Veicināšanas kampaņā.

3.     Lai racionalizētu sūdzību iesniegšanas un apstrādes procesu, sūdzību var iesniegt:

-      pa e-pastu uz šādu e-pasta adresi: klients.lv@pepco.eu; vai

-      rakstiski šādā adresē: SIA Pepco Latvia, Rīga, Gunāra Astras iela 8B, LV-1082.

4.     Savā sūdzībā Dalībniekam jānorāda savi dati, lai viņu var informēt par sūdzības izskatīšanas procesa iznākumu, kā arī viņam jānorāda sūdzības pamatojums, jānoformulē savs prasījums un jāiesniedz apstākļu apraksts, kas pamato iesniegto sūdzību.

5.     Ja sūdzība ir par iegādātu Veicināšanas preci, Dalībniekam jāpievieno savai sūdzībai PEPCO veikalā iegādātās Veicināšanas preces(-ču) pierādījuma kopija vai skenēta kopija.

6.     Sūdzības izskata Organizators. Dalībnieks, kurš iesniedzis sūdzību, tiks informēts par Organizatora lēmumu 30 dienu laikā no dienas, kad Organizators ir saņēmis sūdzību.

7.     Dalībnieks tiks informēts par lēmumu saistībā ar viņa sūdzību tādā pašā veidā, kā sūdzība tika iesniegta, vai jebkādā citā veidā, par kādu Dalībnieks un Organizējas vienojas.

§ 4.

Personas dati

1.     Organizators ir Dalībnieka personas datu pārzinis (“Pārzinis”) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlī) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, “VDAR”) izpratnē.

2.     Personas datu aizsardzības tiesības var tikt īstenotas caur Datu aizsardzības speciālistu, ar kuru var sazināties pa e-pastu iodo@pepco.eu.

3.     Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti Veicināšanas kampaņas organizēšanas nolūkā un tai nepieciešamā apjomā uz pārziņa leģitīmo interešu pamata saskaņā ar VDAR 6(1)(f) pantu.

4.     Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama Veicināšanas kampaņas organizēšanas nolūkiem un tai nepieciešamajā apjomā. Šie dati ir konfidenciāli, un Pārzinis tos izmanto tikai atbilstoši Privātuma politikai, kas pieejama https://pepco.lv/vdar/.

5.     Personas datus var atklāt personām, kuras ir pilnvarotas tos saņemt tikai un vienīgi saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

6.     Pārzinis var uzticēt personas datu apstrādi trešajām personām saskaņā ar rakstisku vienošanos tikai Pārziņa noteiktajam nolūkam un tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams Veicināšanas kampaņas organizēšanai, atbilstoši VDAR 28. pantam.

7.     Personas dati netiks sūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

8.     Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams minēto nolūku sasniegšanai, tostarp līdz Veicināšanas kampaņas beigām.

9.     Dalībniekam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības labot vai dzēst tādus datus, vai ierobežot to apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret savu datu apstrādi vai atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, ja piekrišana sniegta, jebkurā laikā. Ja piekrišana tiek atsaukta, tas neietekmē personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.

10.  Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību Organizatoram vai Datu valsts inspekcijai, ja Dalībnieks uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj VDAR noteikumus.

 

§ 5.

Nobeiguma noteikumi

1.     Veicināšanas kampaņas noteikumi ir pieejami PEPCO veikalos un tīmekļa vietnē https://pepco.lv/.

2.     Jebkuriem jautājumiem, kas netiek risināti šajos Noteikumos, tiek piemēroti Latvijas tiesību akti.

3.     Jebkuri strīdi, kas izriet no saistību izpildes saskaņā ar šo Veicināšanas kampaņu, tiks risināti vispārējās jurisdikcijas tiesā. Dalībniekam, lai risinātu strīdu, ir tiesības vērsties arī Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā saskaņā ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijas mājas lapā norādīto kārtību, ja strīds atbilst šajā mājas lapā norādītajiem kritērijiem: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0.

 

 

Pielikumi:

- Pielikums Nr. 1 – Veicināšanas kampaņā iekļautās preces.

 

 


 

Pielikums Nr. 1 – Veicināšanas kampaņā iekļautās preces

1)     Mazuļu, bērnu un pieaugušo āra apģērbs.

a.     T-krekli

b.     Krekli

c.      Sporta krekli

d.     Svīteri

e.     Bikses

f.      Džinsi

g.     Šorti

h.     Svārki

i.       Kleitas

j.       Jakas

k.     Bleizeri

l.       Cepures

m.   Viegli lakati

n.     Cimdi

o.     Legingi

p.     Vestes

q.     Bodiji ar īsām piedurknēm un kājām

r.      Bodiji ar garām piedurknēm un kājām

s.      Komplekti

2)     Bērnu un pieaugušo apavi